maarten

Bovenkaak en onderkaak
osteotomie

INDICATIE VAN DE BOVEN- EN ONDERKAAKSOSTEOTOMIE

De ideale tandocclusie in combinatie met de ideale faciale harmonie noodzaakt soms dat beide kaken moeten worden verplaatst. In dit geval wordt de boven- en onderkaaksosteotomie of de bimaxillaire osteotomie uitgevoerd. Deze interventie wordt uitgevoerd als behandeling voor een klasse 2 of 3 relatie, faciale asymmetrie of een open beet. Een klasse 3 relatie is zichtbaar als een terugliggende bovenkaak (diepe nasolabiale plooi) of een naar voren uitstekende of grote onderkaak. Een klasse 2 relatie is zichtbaar als een terugliggende onderkaak of kin. Faciale asymmetrieën tonen als een afwijking van de boven, de onderkaak of de dentale middellijn naar links of naar rechts. Een open beet, een gummy smile of een suboptimale angulatie van de bovenkaak kunnen deze ingreep vereisen.

WANNEER GEBEURT DE INGREEP?

Deze ingreep gebeurt in het kader van een gecombineerd orthodontisch-orthognathisch behandelplan waarin de orthodontist en de orthognathische chirurg nauw samenwerken en communiceren. Het tijdstip van deze ingreep wordt meer in detail toegelicht op deze website onder “Samenwerking orthodontist – MKA chirurg”.

Na een verkennend gesprek met de chirurg en de orthodontist, beslist u, de patiënt, welke behandelingsmethode u verkiest. Tijdens de preoperatieve fase behandelt de orthodontist de patiënt voor met blokjes. Hiermee wordt de stand van de tanden gecorrigeerd waar nodig. Eens de optimale angulatie van de tanden wordt bereikt, stuurt de orthodontist de patiënt door naar de chirurg.

HOE GEBEURT DE INGREEP?

De ingreep bestaat uit het verzwakken van de bovenkaak met als gevolg dat deze kan herplaatst worden in de gewenste positie. De mogelijke bewegingen zijn voorwaarts, achterwaarts, verkorting, verlenging of rotatie. De bovenkaak wordt nadien gefixeerd met kleine titaniumplaatjes. De onderkaaksosteotomie bestaat uit het doornemen van de buitenste harde botlaagje in de onderkaak. Het design van deze osteotomie laat toe dat het tanddragende deel van de onderkaak kan worden verplaatst naar de correctie positie. De onderkaak wordt niet gefixeerd met plaatjes zoals bij de bovenkaaksosteotomie, maar wel met 3 kleine titaniumschroefjes. Onderstaande animatie toont fixatie in de onderkaak met plaatjes; deze fixatie wordt op heden uitgevoerd zoals vermeld met schroefjes.

 

Bij een klasse 2 relatie (terugliggende onderkaak) kan het noodzakelijk zijn om de bovenkaak eerst in de functioneel meest optimale positie te brengen vooraleer de onderkaak naar voren te verplaatsen.

 

Bespreek met uw arts welke indicaties er bestaan voor het uitvoeren van bimaxillaire chirurgie. De ingreep duurt, dankzij een gedetailleerde 3D voorbereiding, tussen de 90 en de 120 minuten en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. De patiënt blijft 1 nacht in het ziekenhuis en keert huiswaarts de volgende ochtend. De eerste week wordt het aangeraden gepureerd of zeer zachte voeding te eten. Vanaf week 2 bouwt iedere patiënt op eigen tempo de consistentie van de voeding terug op (zachtgekookte spaghetti en groenten, rijst,…). Tijdens de postoperatieve periode wordt een koelmachine (Hilotherm®), lymfedrainage (kinesist), medicatie en frequente controle bij de chirurg voorzien. Na 6 weken ten laatste kan de orthodontist opnieuw starten met de postoperatieve orthodontische afwerking van de stand van de tanden. De details van het postoperatieve verloop worden op de eerste consultatie bij Dr. Van Genechten besproken.

Maak een afspraak