maarten

Samenwerking
orthodontist-MKA chirurg

Een gecombineerd orthodontisch-orthognathisch behandelplan vereist een goede communicatie en samenwerking tussen de orthodontist en de MKA chirurg. Het onderstaande stappenplan geeft in grote lijnen weer hoe de MKA chirurg en de orthodontist elkaar aflossen tijdens de behandeling. Hou rekening met een verloop van 2 jaar tot 2,5 jaar voor de afwerking van het volledige stappenplan van stap 1 to stap 9.

STAP 1. EERSTE CONSULTATIE BIJ DE KAAKCHIRURG EN/OF DE ORTHODONTIST

Tijdens deze consultatie worden gegevens verzameld. Meten is weten. Dr. Van Genechten zal een aantal metingen doen ter hoogte van uw gelaat en het voorgestelde behandelingsplan volledig met u doornemen. Zowel de medische, praktische en financiële implicaties worden overlopen. Het doel van deze consultatie is dat u geïnformeerd kan kiezen. Indien u verwezen werd door de orthodontist, zal een brief naar de orthodontist worden gestuurd voor duidelijke communicatie. Indien u rechtstreeks bij Dr. Van Genechten consulteert, zal hij u naar een goede orthodontist verwijzen.

Na deze eerste consultatie wordt u, indien u hiervoor kiest, reeds ingepland of op de wachtlijst geplaatst voor een voorbereidende ingreep zoals deze beschreven staat onder stap 3.

STAP 2. START ORTHODONTIE

Eens u uw geïnformeerde keuze hebt gemaakt, kan de behandeling van start gaan. Deze start met het plaatsen van de blokjes op de tanden. De orthodontist zal dan starten met de orthodontische decompensatie. Dit betekent dat de tanden worden uitgelijnd en de optimale angulaties zullen aannemen in de kaak waar ze instaan.

STAP 3. VOORBEREIDENDE CHIRURGISCHE INGREPEN

Dikwijls zijn er voorbereidende ingrepen nodig. Deze kunnen zijn het verwijderen van de wijsheidstanden, het vrijleggen van ingesloten elementen of het plaatsen van botankers. Deze ingrepen gebeuren vaak onder algemene narcose. Indien een verbreding van de bovenkaak (TPD) en/of de onderkaak (TMD) nodig blijkt te zijn, kan deze tijdens dezelfde operatie worden uitgevoerd zodat hier geen extra narcose voor noodzakelijk is.

Voor een TPD en/of TMD operatie dient u 30 dagen voorafgaand aan de operatie op consultatie te komen voor een 3D setup raadpleging. Voor het verwijderen van de wijsheidstanden, het vrijleggen van ingesloten elementen of het plaatsen van botankers is dit niet noodzakelijk.

STAP 4. ORTHODONTISCHE VOORBEREIDING

De orthodontist zal na stap 3 verder gaan met de orthodontische decompensatie. Dit betekent dat de tanden worden uitgelijnd en de optimale angulaties zullen aannemen ten opzichte van de kaak. Enkele maanden voor inplanning van de operatie wordt u reeds doorgestuurd door de orthodontist met een inschatting van de benodigde tijd voor de nog resterende orthodontische voorbereiding. Zo kan u reeds enkele maanden op voorhand worden ingepland en kan u ook tijdig voorkeuren doorgeven wat betreft operatiedata (bvb. in vakantieperiodes ed.).

STAP 5. SET-UP RAADPLEGING BIJ DE KAAKCHIRURG (DIGITALE OPERATIE)

If you fail to plan, you plan to fail. Tijdens deze raadpleging verzamelen we alle gegevens voor de digitale operatie. Er worden preoperatieve metingen en enkele scanners en foto’s vervaardigd. Aan de hand hiervan wordt de volledige operatie voordien gesimuleerd in de computer. De computer 3D print dan een hulpstukje dat ons toelaat de digitale operatie perfect te vertalen vanuit de computer naar de operatiezaal. Het spreekt voor zich dat dit de nauwkeurigheid en de vlotheid van de eigenlijke operatie ten goede komt. Dit wordt tevens ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

STAP 6. PREOPERATIEF CONSULT BIJ DE ORTHODONTIST

Vlak voor de operatie zullen bij de orthodontist lusjes of haakjes op de brackets worden geplaatst. Dit is belangrijk voor het aanbrengen van het in stap 5 vermeldde hulpstukje tijdens de operatie.

STAP 7. OPERATIE BIJ DE KAAKCHIRURG

De operatie wordt beschreven elders op deze website. Na deze operatie komt u gedurende 6 weken op controle raadplegingen bij Dr. Van Genechten. Nadien wordt u terug verwezen naar de orthodontist.

STAP 8. AFWERKING EN PERMANENTE RETENTIE BIJ DE ORTHODONTIST

De orthodontist zet de puntjes op de ‘i’ en werkt af. De finale stand van de tanden wordt vastgelegd en vaste retentie wordt aangebracht.

STAP 9. CONTROLES BIJ DE KAAKCHIRURG

Op 6 maanden en 1 jaar na de ingreep komt u nog op controle bij de kaakchirurg.

Maak een afspraak