maarten

Wenkbrauwlift

Lage wenkbrauwpositie, overhangende oogleden (lateral hooding), afhangende wenkbrauwen, asymmetrische wenkbrauwen

Algemene verdoving

Laterale temporale wenkbrauwlift of open voorhoofdslift

Neen, de ingreep gebeurt in dagziekenhuis

Na 7 dagen

Na 1 tot 2 weken

Na 4 weken

Na 12 weken

DOEL VAN EEN VOORHOOFDSLIFT OF WENKBRAUWLIFT

Het afzakken van de wenkbrauwen, diepe rimpels in het voorhoofd en kraaienpootjes rond de ogen zijn frequent voorkomende gevolgen van het verouderingsproces. Afhangende wenkbrauwen dragen bij tot het afzakken van de bovenste oogleden. Wanneer het zicht wordt belemmerd door de positie van de bovenste oogleden als gevolg van afhangende wenkbrauwen, zullen de rimpels in het voorhoofd in het bijzonder prominenter presenteren omdat de patiënt reflexmatig de wenkbrauwen zal proberen op te trekken ter verbetering van het zicht.

De operatie houdt in dat met een laterale wenkbrauwlift of een open voorhoofdslift de wenkbrauwen worden gemobiliseerd en gelift. De insneden in de huid worden gemaakt in het haardragende deel van de hoofdhuid.

Het voorhoofd, de positie van de wenkbrauwen en de oogleden dienen altijd samen geëvalueerd te worden om tot een juist behandelingsplan te komen. Vaak worden deze esthetische zones vaak in combinatie met elkaar behandeld. Dit hangt af van de kenmerken van uw gelaat en van uw verwachtingen na de operatie.

“Overhangende bovenste oogleden en wallen onder de ogen komen soms bij vrij jonge patiënten reeds voor. Dit is soms de prijs die men betaalt voor veel werken en weinig slapen. Patiënten willen deze tekenen van vermoeidheid en veroudering tegengaan, zonder hierbij de unieke individuele kenmerken van hun gelaat te veranderen. Het laatste wat men wilt is een artificieel resultaat, ook al werd dit technisch goed uitgevoerd.”

DUUR VAN EEN VOORHOOFDSLIFT OF WENKBRAUWLIFT

Een voorhoofdslift duurt 1-2u en gebeurt onder algemene verdoving. 

KANDIDAAT VOOR EEN VOORHOOFDSLIFT OF WENKBRAUWLIFT

Volwassen patiënten – man of vrouw – komen in aanmerking voor een wenkbrauwlift of een voorhoofdslift. Gewoonlijk zijn de kandidaten ouder dan 25 jaar, maar in specifieke situaties kunnen ook jongere kandidaten in aanmerking komen. De mannelijk wenkbrauw situeert zich idealiter op of juist boven de bovenste oogkasrand. De vrouwelijk wenkbrauw projecteert sierlijk in totaliteit boven en naar een apex boven de oogkasrand.

De ideale kandidaat voor een voorhoofdslift is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 6 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol voor of na de operatie is te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

RISICO’S VAN EEN VOORHOOFDSLIFT OF WENKBRAUWLIFT

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

GEVOLGEN VAN EEN OOGLIDCORRECTIE OF VOORHOOFDSLIFT

De eerste postoperatieve week kan de huid rond de ogen opzwellen en blauw verkleuren. De huid overheen het voorhoofd kan wat gevoelloos aanvoelen.

Tijdens de eerste postoperatieve controle op 7 dagen zullen de meeste draadjes worden verwijderd. Reken dus op 7 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

KOSTPRIJS VAN EEN OOGLIDCORRECTIE OF VOORHOOFDSLIFT

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Maak een afspraak