maarten

Wat is een malocclusie?

De suboptimale groei van de boven- en/of onderkaak leidt vaak tot een gebrek aan beschikbare plaats voor de tanden en een verkeerde ruimtelijke positie van de kaken. Door een suboptimale positie van de boven- en de onderkaak ten opzichte van elkaar (=de kaakrelatie) zullen de tanden vaak op een suboptimale manier dichtbijten (=de occlusie). Zo benoemen we verschillende classificaties of “klasses” in kaakrelaties of occlusies.

Klasse 1 relatie:
De “juiste” of optimale kaakstand en kaaklengte.

Klasse 2 relatie:
Mandibulaire retrognathie. Bij een klasse 2 staat de onderkaak relatief meer naar achteren ten opzichte van de bovenkaak.

Klasse 3 relatie:
Mandibulaire prognathie of maxillaire retrognathie. Bij een klasse 3 staat de onderkaak relatief meer naar voren ten opzichte van de bovenkaak. Dit kan het resultaat zijn van een de bovenkaak die te ver naar achteren staat, of van de onderkaak die te ver naar voren is gegroeid.

Deze relaties kunnen gecombineerd voorkomen met specifiek te behandelen aandoeningen zoals:

Faciale asymmetrie:
Bij een asymmetrie is er een afwijking van de boven- en/of de onderkaak naar links of naar rechts.

Gummy smile:
Bij een gummy smile toont de patient te veel tandvlees bij lachen.

Open beet:
Bij een open beet raken de tanden van de boven- en de onderkaak elkaar niet overal bij maximale sluiting van de mond.

Kruisbeet:
Bij een kruisbeet is er een afwijking van de standaard overlapping van de tanden in de boven- en de onderkaak. In een optimale situatie bedekken de tanden van de bovenkaak in meer of mindere mate de tanden in de onderkaak en staand de tanden van de bovenkaak buiten de tanden van de onderkaak (afbeelding rechts). Bij een kruisbeet (afbeelding links: kruisbeet laterale delen van de occlusie) staan de tanden in de bovenkaak binnen de tanden van de onderkaak. Bij een end-to-end beet is er geen overlapping maar raken de tanden elkaar op de occlusale tip.

Crowding:
Wanneer een kaak te weinig groeit voorachterwaarts of in breedte kan een gebrek aan ruimte in de kaak resulteren in overlapping en scheefstand van verschillende tanden in 1 kaak (afbeelding: crowding in de bovenkaak). De optelsom van de breedte van elke tand in die kaak is dan groter dan de voor alle tanden beschikbare ruimte in die kaak.

Maak een afspraak