maarten

Wat is orthognathische chirurgie?

ORTHOGNATHISCHE CHIRURGIE

De benoeming “orthognathisch” komt van het Griekse “orthos”, wat “recht” betekent en “gnathos” wat “kaak” betekent. Orthognathische chirurgie is chirurgie die dento-cranio-maxillo-faciale afwijkingen corrigeert middels bewegingen van de boven en/of onderkaak. Het doel is de meest optimale functie van de kaken te waarborgen of te creëren en tegelijkertijd de perfecte harmonie te creëren tussen alle faciale kenmerken van de patiënt.

Deze afwijkingen op niveau van de kaken ontstaan vaak tijdens de groeifase en stabiliseren aan het einde van de groei van de patiënt. Zij kunnen aan de basis liggen van onder andere obstructief slaap apneu syndroom, kaakgewrichtsproblemen, occlusale stoornissen, een gebrek aan faciale harmonie, en andere.

Orthognathische chirurgie wordt enkel en alleen uitgevoerd door een maxillofaciaal of MKA chirurg. De MKA chirurg is de enige specialist die opgeleid is om zowel de harde als de weke delen in het aangezicht te behandelen en te opereren. Er zijn drie types van orthognathische ingrepen:

– onderkaaksosteotomie of mandibulaire osteotomie

– bovenkaaksosteotomie of maxillaire osteotomie

– boven- en onderkaaksosteotomie of bimaxillaire osteotomie

Maak een afspraak