maarten

Ooglidcorrectie

Wallen, huidoverschot bovenste of onderste oogleden, lateral hooding bovenste oogleden, droevige blik, beperking van uw zicht, vermoeide oogleden

Bovenste ooglidcorrectie: algemene of lokale verdoving
Onderste ooglidcorrectie: algemene verdoving

Bovenste oogleden: vetsparende, bovenste ooglidcorrectie
Onderste oogleden: transconjunctivale onderste ooglidcorrectie met vetrepositie

Neen, de ingreep gebeurt in dagziekenhuis

Na 5-7 dagen

Na 1 week

Na 4 weken

Na 12 weken

Zowel de bovenste als onderste oogleden kunnen worden gecorrigeerd. Vaak gebeurt deze ingreep in combinatie met een wenkbrauwlift.

Een vermoeide blik hangt heel vaak samen met de aanwezigheid van overtollige huid op de bovenste oogleden in combinatie met het lokaal verdwijnen van vet. Een bovenste ooglidcorrectie lost het huidoverschot op en brengt opnieuw volume daar waar dit door het verouderingsproces teloor is gegaan.

Het verslappen van ligamenteuze structuren in de onderste oogleden doet lokaal vetzakjes uitpuilen waardoor “wallen” ontstaan. Een onderste ooglidcorrectie verwijdert nooit vet. Het vet wordt gemobiliseerd en verplaatst, waardoor volume hersteld en gereduceerd wordt waar nodig. Een laser behandeling kan additioneel de textuur van de huid verbeteren. Bij complexe gevallen wordt een midfacelift tegelijkertijd uitgevoerd.

Het uitzicht van de bovenste oogleden staat in directe relatie met de positie van de wenkbrauwen. Vaak is voornamelijk het laterale derde van de wenkbrauw afgezakt door veroudering. De positie van de wenkbrauwen kan via een laterale temporale lift worden hersteld. Zie onderdeel ‘voorhoofdslift of wenkbrauwlift’ voor meer uitleg.

DOEL VAN EEN OOGLIDCORRECTIE 

Ten gevolge van het verouderingsproces zal de huid rond de ogen van textuur veranderen. De huid wordt losser en zakjes kunnen ontstaan door dat de bindweefselstructuren rond het oog zwakker worden. In uitgesproken vorm kan dit proces in de bovenste oogleden aanleiding geven tot zware oogleden of zelfs het gedeeltelijk hinderen van het zicht. In de onderste oogleden kan dit aanleiding geven tot “wallen”.

Een ooglidcorrectie ( of blepharoplastie ) kan zowel esthetische als functionele problemen oplossen. De losse huidplooien in het bovenste en onderste ooglid kunnen verwijderd worden zodat de ogen een jeugdigere en frissere uiterlijk krijgen. De zakjes onder de ogen kunnen eveneens worden gereduceerd. Vaak houdt dit in dat, eerder dan het verwijderen van overtollig vet, het overtollige vet wordt verplaatst naar de regio waar vet te weinig aanwezig is.

De operatie houdt in dat overtollige huid wordt weggenomen en het aanwezige vet wordt herverdeeld. De insneden in de huid worden gemaakt in de natuurlijke huidplooien en zijn dus niet zichtbaar na uitheling.

Een ooglid correctie wordt vaak gecombineerd met andere ingrepen. Frequent is er tevens een indicatie aanwezig voor een voorhoofdslift of een wenkbrauwlift. Dit hangt af van de kenmerken van uw gelaat en van uw verwachtingen na de operatie.

Het voorhoofd, de positie van de wenkbrauwen en de oogleden dienen altijd samen geëvalueerd te worden om tot een juist behandelingsplan te komen. Vaak worden deze esthetische zones vaak in combinatie met elkaar behandeld. Dit hangt af van de kenmerken van uw gelaat en van uw verwachtingen na de operatie.

“Overhangende bovenste oogleden en wallen onder de ogen komen soms bij vrij jonge patiënten reeds voor. Dit is soms de prijs die men betaalt voor veel werken en weinig slapen. Patiënten willen deze tekenen van vermoeidheid en veroudering tegengaan, zonder hierbij de unieke individuele kenmerken van hun gelaat te veranderen. Het laatste wat men wilt is een artificieel resultaat, ook al werd dit technisch goed uitgevoerd.”

DUUR VAN EEN OOGLIDCORRECTIE 

Een bovenste ooglidcorrectie duurt gewoonlijk 45 min tot 1,5 uur en gebeurt onder locale of algemene verdoving. Bij de combinatie met een onderste ooglidcorrectie dringt een algemene verdoving zich op. Indien de patiënt dit wenst, kan 1 overnachting in het ziekenhuis plaatsvinden.

KANDIDAAT VOOR EEN OOGLIDCORRECTIE 

Volwassen patiënten – man of vrouw – komen in aanmerking voor een ooglidcorrectie. Gewoonlijk zijn de kandidaten ouder dan 25 jaar, maar in specifieke situaties kunnen ook jongere kandidaten in aanmerking komen. De mannelijke wenkbrauw situeert zich idealiter op of juist boven de bovenste oogkasrand. De vrouwelijk wenkbrauw projecteert sierlijk in totaliteit boven en naar een apex boven de oogkasrand.

De ideale kandidaat voor een ooglidcorrectie is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 6 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol voor of na de operatie is te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

RISICO’S VAN EEN OOGLIDCORRECTIE 

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

GEVOLGEN VAN EEN OOGLIDCORRECTIE 

De eerste postoperatieve week kan de huid rond de ogen opzwellen en blauw verkleuren. De huid overheen het voorhoofd kan wat gevoelloos aanvoelen.

Tijdens de eerste postoperatieve controle op 5-7 dagen zullen de meeste draadjes worden verwijderd. Reken dus op 7 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

KOSTPRIJS VAN EEN OOGLIDCORRECTIE 

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Maak een afspraak