maarten

Liplift

Te weinig zichtbaar lippenrood, te lange bovenlip, verouderde bovenlip, afhangende mondhoeken

Algemene of lokale verdoving

Deep Plane Liplift

De ingreep gebeurt in dagziekenhuis.

Na 5-7 dagen

Na 5-7 dagen

Na 7 dagen

Na 12 weken

Vaak blijft een lange bovenlip onopgemerkt, maar speelt deze toch een belangrijke rol in de veroudering van een gelaat. Ook de omliggende structuren, zoals het filtrum en de marionettelijnen, hebben hun invloed op het voorkomen van de lippen. Ook deze zones kunnen geoptimaliseerd worden met fillers of meer definitieve oplossingen.

Ondanks het feit dat de liplift reeds 50 jaar geleden beschreven werd, heeft deze procedure maar echt aan populariteit gewonnen sinds 2013-2014. Het probleem is dat men in de jaren ’70 niet al de details van deze ingreep helemaal onder de knie had met complicaties zoals lelijke littekens of onnatuurlijke resultaten als gevolg. Toen werd deze ingreep ook uitsluitend uitgevoerd bij de oudere patiënt met een lange bovenlip vol met rimpels. In de huidige praktijkvoering, waar complicaties door de ontwikkelde technieken veel minder frequent geworden zijn, en met de opkomende trend van injectables en fillers in de lippen wordt de ingreep veel frequenter uitgevoerd op een veel bredere populatie. De gemiddelde leeftijd voor een liplift in onze praktijk bedraagt 38 jaar.

De lipfiller trend van de laatste jaren maakt dat patiënten die heel vaak al filler hebben laten injecteren in de lippen voor ze in onze praktijk consulteren. Deze patiënten hebben dan niet onfrequent een vraag naar een meer definitief resultaat. Lipfillers zullen altijd een tijdelijk resultaat creëren. 

Bijkomend is er een bepaalde populatie van patiënten waarbij niet alleen te frequent, maar ook te veel volume filler werd geïnjecteerd in de lippen waardoor een ongewenste verlenging en zwaarte van de lippen werd veroorzaakt. De behandeling hiervoor is het oplossen van de filler waardoor de lip terug wat verkort en met wat delicaat geplaatste hervulling mooi in harmonie kan gebracht worden met de rest van het gelaat. Soms veert de lengte van de bovenlip echter niet terug omdat de spier in de lip zwak is geworden en blijft de lip langer dan voor plaatsing van de filler. Dit zijn patiënten die baat hebben bij een liplift.

Het is belangrijk te beseffen dat een liplift nooit de plaats zal innemen van lipfiller. Lipfiller heeft als doel meer volume in de lip te creëren. Een liplift zal, ondanks dat de ingreep ook meer volume kan creëren door een VY-plastie of de combinatie met de injectie van nanovet, eerder gericht zijn op het verkorten en het ontrollen van de bovenlip (i.e. het creëren van meer lippenrood). Dit laatste effect kan u zelf heel makkelijk creëren door met wattenstaafje de bovenlip vlak onder de neus wat op te liften. Dr. Van Genechten kan u een uitgebreide patient guide voorzien die alle details van de mogelijke esthetische ingrepen op de boven- en onderlip voor u nauwkeurig beschrijft.

Dr. Van Genechten gebruikt als techniek de deep plane lip lift. Deze techniek heeft de resultaten van deze ingreep gemaximaliseerd en de complicaties geminimaliseerd. 

DOEL VAN EEN LIPLIFT

De verlenging en afvlakking van de bovenlip heeft een zeer uitgesproken invloed op de ouderdom van een gezicht. Het toevoegen van volume met lipfillers aan een te lange bovenlip geeft een zeer onnatuurlijk resultaat. Het is belangrijk hier bedacht op te zijn.

Een liplift herstelt de jeugdige lengte van de bovenlip en ontrolt de lip zodat meer lippenrood zichtbaar wordt. Soms is het toch noodzakelijk volume toe te voegen aan de lip middels lipofilling, hyaluronzuurfillers of een VY-plastie.

De operatie houdt in dat overtollige huid wordt weggenomen net onderaan en in de neus. De insneden in de huid worden gemaakt in de natuurlijke huidplooien en zijn vrijwel niet zichtbaar.

DUUR VAN EEN LIPLIFT

Een liplift duurt gewoonlijk 40 min tot 1 uur en gebeurt onder lokale of algemene verdoving. Bij de combinatie met andere ingrepen dringt een algemene verdoving zich op. De operatie kan in dagziekenhuis of met overnachting worden uitgevoerd.

KANDIDAAT VOOR EEN LIPLIFT

Volwassen patiënten – man of vrouw – komen in aanmerking voor een liplift. Gewoonlijk zijn de kandidaten ouder dan 18 jaar.

De ideale kandidaat voor een liplift is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 6 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol voor of na de operatie is te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

RISICO’S VAN EEN LIPLIFT

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

GEVOLGEN VAN EEN LIPLIFT

De eerste postoperatieve week kan de huid rond de lip opzwellen en blauw verkleuren. De lip kan soms wat gevoelloos zijn en de beweging van de lip kan initieel gestoord zijn. Het is aan te raden zachte voeding te hanteren tot de eerste postoperatieve controle en zo weinig mogelijk met de lip te bewegen. 

Tijdens de eerste postoperatieve controle op 5-7 dagen zullen de meeste draadjes worden verwijderd. Reken dus op 7 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

KOSTPRIJS VAN EEN LIPLIFT

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Maak een afspraak