maarten

Oorcorrectie

Grootte, vorm of positie van oren niet naar wens

Algemene verdoving

MUSTARDE in combinatie met de PILLAR techniek

1 nacht

Na 5-7 dagen

Na 1 week

Na 2 weken

Na 12 weken

DOEL VAN EEN OORCORRECTIE

Afstaande, asymmetrische of te grote oren zijn stigmatiserend. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hierdoor hun zelfvertrouwen verliezen. Vele patiënten proberen deze situatie te camoufleren met bepaalde haarstijlen. Een kleine chirurgische ingreep kan de positie, de vorm en de grootte van afstaande of asymmetrische oren in kinderen en volwassenen corrigeren. Een oorcorrectie wordt ook wel een otoplastie of een pinnaplastie genoemd.

Het voordeel van een oorcorrectie op jongere leeftijd is dat het de vorm van het oorkraakbeen zacht en makkelijk controleerbaar is. Daarbij is het psychologische voordeel van de esthetische verbetering groter bij vroeg ingrijpen. Bij adolescente of oudere patiënten is het kraakbeen steviger en zal de vorm moeilijker controleerbaar zijn. Desalniettemin kan een oorcorrectie ook op latere leeftijd een psychologisch effectieve en cosmetisch succesvolle behandeling zijn.

De operatie houdt in dat de vorm van het kraakbeen van het oor met speciale hechtingsdraadjes wordt gemanipuleerd. Soms is het noodzakelijk kraakbeen te verwijderen. De insneden in de huid worden gemaakt achteraan het oor en zijn dus niet zichtbaar.

DUUR VAN EEN OORCORRECTIE

Een oorcorrectie duurt gewoonlijk 1 tot 1,5 uur en gebeurt onder algemene verdoving. De operatie kan in dagziekenhuis of met overnachting worden uitgevoerd.

KANDIDAAT VOOR EEN OORCORRECTIE

Iedere patiënt, jong of volwassen, man of vrouw, die ontevreden is over het voorkomen van haar of zijn oren komt in aanmerking voor dit type van chirurgie.

De ideale kandidaat voor een oorcorrectie is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 6 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol voor of na de operatie is te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

RISICO’S VAN EEN OORCORRECTIE

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

– asymmetrisch resultaat

– recidief van de oorstand

GEVOLGEN VAN EEN OORCORRECTIE

De eerste postoperatieve week kan de huid rond het oor opzwellen en blauw verkleuren. De oren kunnen soms wat gevoelloos zijn. Een drukverband zal worden aangelegd gedurende de eerste 3 postoperatieve dagen.

Tijdens de eerste postoperatieve controle op dag 3 wordt het drukverband verwijderd. De draadjes worden verwijderd rond dag 5-7. Reken dus op 7 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

KOSTPRIJS VAN EEN OORCORRECTIE

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Maak een afspraak