maarten

Neuscorrectie

Te grote of te brede neus. Neusbrug is te hoog, te laag of scheef. De neustip is groot, te plat, te rond of asymmetrisch.

Algemene verdoving

Structurele rhinoplastie met PIEZO techniek

1 nacht

Na 1 week

Na 2 weken

Na 4 weken

Na 6 tot 12 maanden

Functie en esthetiek gaan hand in hand. De structuur van de neus wordt verstevigd in die zones die belangrijk zijn voor de functie van de neus. De vorm van de neus wordt aangepast waar gewenst, maar steeds met respect voor de neusfunctie en neusdoorgankelijkheid. En zoals de natuur vaak gelijk heeft, is een structureel sterke neus, een mooie neus.

Bespreek uw wensen en verlangens tijdens een consultatie. Aan de hand van een simulatie op een 3D Vectra model van uw aangezicht kan u samen met uw arts bespreken wat uw esthetische wensen zijn. Dit bevordert de communicatie tussen de arts en de patiënt, en schept eveneens realistische verwachtingen. `

Hebt u reeds een neuscorrectie gehad? Bent u niet tevreden van het resultaat? Veel van de patiënten die Dr. Van Genechten opereert, hebben reeds elders een neuscorrectie gehad en zijn niet tevreden van het resultaat. De structurele neuscorrectie corrigeert esthetisch en functioneel onbevredigende resultaten. Er zal een realistisch beeld geschept worden van de mogelijkheden en de te verwachten resultaten.

DOEL VAN EEN NEUSCORRECTIE

Het doel van een neuscorrectie is het creëren van de gewenste look die de patiënt voor ogen heeft. Daarom wordt digitale beeldvorming gebruikt om de wensen van de patiënt te visualiseren en om de communicatie tussen de patiënt en de arts te optimaliseren. Niet alleen de vorm of grootte van de neus kan aangepast worden, ook de functionaliteit van de neus kan hersteld worden.

De operatie houdt in dat een natuurlijk, gewenst resultaat wordt gecreëerd terwijl de structureel en functioneel belangrijke zones worden gerespecteerd of verstevigd waar nodig. Een neuscorrectie wordt meestal uitgevoerd zonder enige zichtbare littekens. De operatie kan met of zonder insneden in de huid worden uitgevoerd. Dit hangt af van de complexiteit van de ingreep. Vraag aan uw arts voorbeelden van uitgeheelde littekens.

KANDIDAAT VOOR EEN NEUSCORRECTIE

De ideale kandidaat voor een neuscorrectie is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 6 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol of nasale administratie van andere substanties voor of na de operatie is absoluut te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

Iedere volwassen vrouw of man die ontevreden is over het voorkomen of de functie van haar of zijn neus komt in aanmerking voor dit type van chirurgie.

In het algemeen voelen adolescenten zich wat beschaamd of ongemakkelijk bij hun fysiek voorkomen. Een tiener kan op consultatie komen voor het bespreken van een neuscorrectie, maar gewoonlijk luidt het advies te wachten met ingrijpen tot de beenderen in het aangezicht volgroeid zijn. Chirurgisch ingrijpen tijdens de groei kan onvoorspelbare resultaten geven. Het is aangewezen in die gevallen niet in te grijpen omdat deze zelfde patiënten op oudere leeftijd vaak erkennen dat chirurgie niet meer gewenst is. Iedere adolescent dient zijn ouders te betrekken in alle consultaties en beslissingen inzake een neuscorrectie.

DUUR VAN EEN NEUSCORRECTIE

Een neuscorrectie duurt gewoonlijk 1 tot 2,5 uur, afhankelijk van de complexiteit van de procedure, en gebeurt onder algemene verdoving. De patiënt blijft meestal 1 nacht in het ziekenhuis.

RISICO’S VAN EEN NEUSCORRECTIE

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

– resterende asymmetrie of onregelmatigheid

– neusseptum hematoom of perforatie

GEVOLGEN VAN EEN NEUSCORRECTIE

De eerste postoperatieve week kan de huid rond de ogen opzwellen en blauw verkleuren. Er zijn tijdens deze periode externe maar ook interne neussplints aanwezig om zwelling zoveel als mogelijk te beperken. De huid overheen de neus zal wat gevoelloos aanvoelen.

Tijdens de eerste postoperatieve controle op 1 week zullen de meeste draadjes worden verwijderd en worden de interne en externe neussplints verwijderd.

Reken dus op 7-10 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

Volledige ontzwelling van de neus en het definitieve resultaat van de neuscorrectie kan soms pas na 6-12 maanden zichtbaar zijn.

KOSTPRIJS VAN EEN NEUSCORRECTIE

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Maak een afspraak