maarten

Facelift of Filler?

Patiënten zijn vaak nog te jong en hebben vaak te weinig ouderdomsverschijnselen in het gelaat om reeds over te gaan tot uitgebreide en complexe ingrepen. Voor deze patiënten bieden injectables heel veel mogelijkheden met heel mooie resultaten. Uiteraard kan u ook in onze privé setting terecht voor deze behandelingen. 

In het algemeen hebben de meeste patiënten het idee dat ze ofwel in aanmerking komen voor injectables ofwel in aanmerking komen voor een facelift. De realiteit is echter dat de mooiste en meest langdurige resultaten worden bereikt met de combinatie van beiden. De chirurgie kan dan zeer beperkt of iets uitgebreider zijn afhankelijk van de situatie. Maar belangrijk is dat het niet het één of het ander is. Vaak injecteer ik bij patiënten die ik voordien reeds geopereerd heb, en zijn de injectables een aanvulling op het grotere geheel van het resultaat. 

VOLUMEVERLIES IN HET GELAAT?

Elk gelaat verliest volume tijdens het ouder worden. Dat volumeverlies bestaat voornamelijk uit het verlies van vet, maar is niet zo uitgebreid als men zou denken. Het verlies van vet start rond de 30 jarige leeftijd, is zeer beperkt en situeert zich in specifieke zones van het gelaat: in de temporale regio, onder de wenkbrauw, onder de ogen, maar ook in de periorale regio in de lippen en rond de mond en de kin. Het verlies van vet vindt NIET plaats in de wangen, de nasolabiale plooi, voor de oren en rond de kaaklijn. Ironisch genoeg, zijn dit de zones waar fillers het vaakst worden ingespoten. 

Dit volume verlies is niet de oorzaak van het afhangen van de aangezichtsstructuren, de oorzaak hiervan is de toenemende laxiteit van de diepere fasciale structuren. 

FILLERS LIFTEN HET GELAAT NIET!

Fillers zijn geen efficiënte methode om het gelaat te liften. Een poging om met fillers het gelaat te liften, en het aanbrengen van fillers in zones waar geen vet- of volumeverlies heeft plaatsgevonden, verandert het uiterlijk en de contour van het gelaat op een onnatuurlijke manier. De patiënt krijgt een verandering van het gelaat als resultaat, zelden heeft dit een verjonging als resultaat.

FILLERS VERDWIJNEN ZELDEN SPONTAAN

Hoewel men vaak pretendeert dat fillers spontaan verdwijnen, is dit slechts zelden het geval. Ook de enzymes die de fillers oplossen, hebben maar zelden een totale oplossing als gevolg. Wees dus voorzichtig met, enerzijds, het laten injecteren van te veel filler, en, anderzijds, het laten injecteren van fillers in de verkeerde zones van uw gelaat. 

Het aanbrengen van volume is een belangrijk onderdeel van gelaatsverjonging, maar enkel in die zones waar effectief volumeverlies door veroudering heeft plaatsgevonden. 

Om te besluiten, laxiteit in de aangezichtsstructuren kent maar 1 effectieve behandeling. Een face- en neklift.

Lees meer over fillers of facelifts op de hiervoor voorziene pagina’s van de website.

Maak een afspraak