maarten

Facelift technieken

Als we de verschillende technieken van facelifting bespreken, is het belangrijk dat u begrijpt dat het gelaat is opgebouwd uit 5 verschillende lagen, net zoals een uienschil. Er zijn – om het eenvoudig te houden – 2 belangrijke lagen in het gelaat die bij de verschillende technieken verschillend behandeld worden. Deze twee lagen zijn enerzijds de huid en anderzijds de SMAS (superficial musculo aponeurotic system) laag. De SMAS is een uitgestrekte fasciale laag die in het gelaat bepaalde aangezichtsspieren bevat en die in de hals zich vormt als de platysma spier d.i. de halsspier die verticale nekbanden veroorzaakt.

Daarbij worden de huid en de SMAS op verschillende plaatsen in het gelaat lokaal gefixeerd door de aangezichtsligamenten. Zonder het doornemen van deze fixerende ligamenten zal het resultaat van een lift altijd beperkt blijven. Het feit dat de SMAS laag doorloopt van het gelaat naar de hals, onderbouwt het feit dat Dr. Van Genechten maar zeer zelden een facelift zal uitvoeren zonder halslift en vice versa. Zelden, niet nooit. Het gezicht en de hals zijn embryologisch samen gevormd, ze zijn samen verouderd en moeten samen worden verjongd voor een natuurlijk resultaat van de chirurgie.

In het algemeen maakt elke chirurg incisies in de huid. De positionering hiervan varieert afhankelijk van de chirurg en de procedure, maar doorgaans volgen deze incisies de contouren voor het oor, draaien deze vervolgens rond de oorlel en gaan deze langs de achterkant van het oor over in de haarlijn. 

Via deze incisie wordt de huid (maar zeer beperkt) losgemaakt. De huid blijft zeer goed verbonden met de dieper gelegen SMAS laag. Op deze manier is de huid overal een passagier en speelt deze geen rol in het ondersteunen van de lift van de operatie. Het is de SMAS laag die het gelaat zal liften en zal ondersteunen.

Van zodra de huid is losgemaakt, beginnen de verschillende facelift technieken te variëren. Alle technieken volgen grosso modo een thema, maar de mogelijkheden om de SMAS te repositioneren en de aangezichtsligamenten te behandelen zijn steeds anders.

 

 

MINI FACELIFT 

Er is niet echt een consensus over wat een mini facelift eigenlijk inhoudt. Als u termen als S-lift of lifestyle lift hoort, is het waarschijnlijk dat men over dit type facelift spreekt. 

Over het algemeen betreft een mini lift een versie van een SMAS lift (zie hieronder) maar met kleinere incisies. Een mini lift heeft een minimaal herstel, maar ook een minimaal effect met een kortere houdbaarheid. 

Het effect van een minilift is minimaal, en het resultaat is minder lang houdbaar. Per definitie is dit een minder efficiënte versie van mijn beste operatie voor gelaatsverjonging. Maar gezien patiënten soms minder tekenen van gelaatsveroudering in het gezicht hebben, is deze operatie soms toch de juiste.

Iedere patiënt verdient in mijn ogen de beste versie van zichzelf, maar ook de beste versie van mij, als chirurg, en de beste operatie die ik kan aanbieden. Dit zal ik steeds met u bespreken. En toch zijn er indicaties bij bepaalde patiënten voor een mini lift en zal ik deze uitvoeren waar gewenst en geïndiceerd.

 

 

SMAS LIFT – IMBRICATIE – MACS

De SMAS wordt opgetrokken met een grote lus van hechtdraad en naar een hogere positie in het gelaat toe getrokken. Deze lus wordt aangespannen wat een lift creëert.

De aangezichtsligamenten worden niet losgemaakt, en dus wordt de SMAS niet losgemaakt van de onderliggende weefsels. De verplaatsing van de SMAS (net als de lift en het bijhorende resultaat) is hierdoor beperkt aangezien we hier niet spreken over een repositie van de weefsels, eerder het uitstretchen van de weefsels naar een hogere positie. Vaak wordt deze ingreep gecombineerd met lipofilling (toevoegen van volume) in het gelaat om de afwezigheid van lift, bvb. in het middengelaat, te compenseren. 

 

 

SMAS LIFT – PLICATIE 

De SMAS wordt opgevouwen en aan zichzelf vastgehecht. Deze liftende beweging is vergelijkbaar met een golf die rolt en op zichzelf superponeert.

De aangezichtsligamenten worden niet losgemaakt, en dus wordt de SMAS niet losgemaakt van de onderliggende weefsels. De verplaatsing van de SMAS is hierdoor maar beperkt, net als de effectieve lift en het bijhorende resultaat. Vaak wordt deze ingreep gecombineerd met lipofilling (toevoegen van volume) in het gelaat om de afwezigheid van lift, bvb. in het middengelaat, te compenseren. 

 

 

SMAS LIFT – SMASECTOMIE

Een langwerpige strip van SMAS weefsel wordt verwijderd en de randen worden aan elkaar genaaid. Op dezelfde manier dat een kledingstuk wordt ingenomen. 

De aangezichtsligamenten worden niet losgemaakt, en dus wordt de SMAS niet losgemaakt van de onderliggende weefsels. De verplaatsing van de SMAS is hierdoor maar beperkt, net als de effectieve lift en het bijhorende resultaat. Vaak wordt deze ingreep gecombineerd met lipofilling (toevoegen van volume) in het gelaat om de afwezigheid van lift, bvb. in het middengelaat, te compenseren.

 

 

SMAS LIFT – HIGH SMAS 

Deze techniek is een uitgebreidere versie van de SMASectomie waarbij de die zich uitstrekt boven het jukbeen. 

Sommige chirurgen maken hier ook de aangezichtsligamenten los. Echter, de hechtingen die de weefsels liften bevinden zich zeer lateraal in het aangezicht waardoor de mediale delen van het gelaat (jowls, malar fat pads) moeilijker of niet gelift worden.

 

 

DEEP PLANE FACELIFT 

Bij deze techniek worden de aangezichtsligamenten in het gelaat losgemaakt waardoor de SMAS laag vrij en ongehinderd verticaal kan worden gerepositioneerd. 

De dissectie onder de SMAS begint veel medialer dan bij de high SMAS techniek waardoor de hechtingen die de weefels liften veel dichter aangrijpen bij de te liften structuren. De hals, de jowls én het hele middengelaat kunnen zo worden gelift met een zeer natuurlijk resultaat als gevolg.

Essentieel bij de deep plane facelift is het volledig losmaken van de aangezichtsligamenten. Dit heeft enkele belangrijke gevolgen:

1. Het volledige gelaat, middengelaat en de hals kan vrij worden gelift om dat de verschillende ligamenteuze ankers zijn losgemaakt. SMAS lifts zijn vaak in staat een strakkere kaaklijn en een verbetering van de hals te realiseren. Het middengelaat blijft bij een SMAS lift echter onbehandeld (tenzij men hier lipofilling uitvoert). Bij een deep plane facelift wordt ook het middengelaat mee gelift waardoor de nasolabiale plooien verbeteren en de jowls helemaal verdwijnen. Dit is niet altijd het geval bij een SMAS lift gezien afzakken van het middengelaat in bepaalde gezichten ook bijdraagt tot de jowls.

2. De spanning zal worden aangebracht op de diepere lagen van het gelaat. Er staat geen spanning op de huid. Zoals reeds eerder aangehaald, is de huid steeds een passagier en rijdt zij “te paard” op de gelifte SMAS laag. De afwezigheid van spanning op de huid zal maken dat de littekens voor en achter het oor heel fijn en dun blijven.

3. De liftende hechtingen grijpen heel mediaal aan op de weefsels. De mediale weefels in het gezicht zijn steeds de weefsels die afzakken met de leeftijd (mobiele SMAS). Zelden zijn het laterale delen (gefixeerde SMAS) van het gezicht die afzakken. Door hechtingen mediaal te doen aangrijpen zal het liftend effect hiervan veel groter en efficiënter zijn dan wanneer de hechtingen het weefsel aangrijpen op een grotere afstand i.e. veel lateraler.

Hoewel alle technieken in de juiste handen mooie resultaten kunnen creëren, zien we toch dat de drukst draaiende facelift praktijken in de wereld voornamelijk 1 techniek gebruiken. De deep plane facelift techniek. Dat zou voldoende moeten zeggen.

Elke van de bovenstaande facelift technieken zullen een bepaalde hoeveelheid van lift creëren. De resultaten zullen afhankelijk zijn van de ouderdom van de patiënt, de combinatie met andere ingrepen (zoals ooglidcorrectie, wenkbrauwlift, etc.) en de artistieke en technische capaciteiten van de behandelende chirurg. 

Maak een afspraak